ویژگی های سامانه
* انواع ارسال به لیست شماره ها
* ارسال از فایل های متنی , اکسل, Word
* خروجی اکسل , PDF , Word , HTML
* ارسال منطقه ای بر اساس استان و شهر
* ارسال به مناطق پستی کشور
* ارسال به تفکیک جنسیت و سن دریافت کنندگان
* زمانبندی انواع ارسال به صورت  دوره ای
* ارسال هوشمند به دفترچه تلفن و فایل اکسل
* ارسال زمانبندی شده اوقات شرعی
* مدیریت رویدادها و ارسال در سررسید آنها
* ارسال به صورت تصادفی به پیش شماره خاص
* مسابقه و نظرسنجی همراه با نمودار سه بعدی
* بایگانی دریافت ها و ارسال ها
* انتقال دریافت ها به تلفن همراه و ایمیل
* منشی هوشمند با قابلیت دسته بندی و پاسخ